Witamy w systemie zgłaszania i oceny innowacyjnych pomysłów Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego.

Znajdujesz się w Generatorze wniosku zgłoszenia innowacyjnego pomysłu.

Naszym celem jest zainwestowanie środków w najciekawsze i najlepiej rokujące przedsięwzięcia innowacyjne, które już na początkowym etapie zostaną najlepiej ocenione w naszym rankingu.

Jednocześnie pomożemy pozyskać Ci inwestorów prywatnych oraz/lub partnerów biznesowych, którzy pomogą Ci w realizacji Twojego pomysłu.

Twój Pomysł poddany zostanie ogólnej ocenie i szczegółowej analizie wykonalności w procesie tzw. preinkubacji. Jeśli opinie okażą się pozytywne pomysł uzyska środki finansowe na realizację.

Wszystkie podane dane są bezpieczne i są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97r. (Dz. Ust Nr 133 poz. 883) oraz zasadą poufności.

Rejestrując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych /Dz. Ust Nr 133 poz. 883/ oraz akceptujesz Regulamin BAT i politykę prywatności.

Zapraszamy do wypełnienia zgłoszenia!

Formularz zgłoszenia innowacyjnego pomysłu

Tak Nie
informatyczna
elektronika i automatyka
medyczna
przemysł metalowy
ochrona środowiska
turystyczna
meblarska
poligraficzna
tworzywa sztuczne
Obserwacja i publikacja podstawowych zasad technologii
Sformułowanie koncepcji technologii i/lub jej zastosowania w konkretnym produkcie/usłudze
Analityczne i eksperymentalne udowodnienie krytycznych funkcji i charakterystyk technologii / produktu / usługi
Sprawdzenie podstawowych elementów i/lub podzespołów produktu / usługi w środowisku laboratoryjnym
Sprawdzenie podstawowych elementów i/lub podzespołów produktu / usługi w środowisku rzeczywistym
Sprawdzenie modelu lub prototypu produktu / usługi lub jego krytycznych podzespołów w środowisku rzeczywistym
Zademonstrowanie prototypu produktu / usługi w rzeczywistych warunkach operacyjnych
Zbudowanie, przetestowanie i zademonstrowanie produktu / usługi w wersji użytkowej
Uzyskanie certyfikatów zgodności produktu / usługi z odpowiednimi normami wykonania i użytkowania
Wprowadzenie produktu / usługi do sprzedaży – komercjalizacja technologii