ARR S.A. specjalizuje się w finansowaniu i wspieraniu projektów typu seed i start-up, zwłaszcza z branży informatycznej, medycznej, przemysłu metalowego, ochrony środowiska, turystycznej, meblarskiej, poligraficznej, tworzyw sztucznych, elektroniki i automatyki.

Inwestycja w innowacyjne pomysły jest procesem niezwykle ryzykownym, gdyż istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na niepowodzenie przedsięwzięcia dlatego też w celu identyfikacji innowacyjnych rozwiązań i sprawdzenia ich potencjału rynkowego zachęcamy do zainteresowania nas swoim projektem.

Wszystkie działania podejmowane w ramach oceny projektu mają na celu zweryfikowanie jego opłacalności. Jako inwestor finansowy chcemy inwestować w przedsięwzięcia, które zapewnią nam osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu w ciągu najbliższych kilku lat. Dlatego najważniejszym elementem oceny projektu jest ocena pomysłodawcy. To on musi nas przekonać, że będzie w stanie zrealizować swój pomysł.

Naszym celem jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa.
Zapraszamy do zgłoszenia innowacyjnego pomysłu!