Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej od 1 maja 2009 r. dokonała następujących inwestycji kapitałowych w spółki powstałe na bazie innowacyjnych pomysłów:

Wsparcie to było możliwe dzięki realizacji przez ARR S.A. od 1 maja 2009 r. projektu pn. "TechnoBIT Venture - wiedza i kapitał dla innowacji", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.