Ogłoszenia

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A  zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty na opracowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej projektu „GreenFilmTourism” i jego rezultatów w Polsce. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „GreenFilmTourism” (PLSK.01.01.00-18-0143/17-00), współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Termin składania ofert do 25 stycznia 2022 roku.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej powtórnie zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na realizację usługi tłumaczenia dokumentów oraz tłumaczenia konsekutywnego podczas warsztatów z języka polskiego na język słowacki dla potrzeb projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. Zamówienie jest  wspófinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Szczegóły zamówienia w załączeniu

Termin składania ofert do 1 grudnia 2021

Spr.66/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wyprodukowanie spotu filmowego -showreel promującego Szlak Filmowego Dziedzictwa Kulturowego w ramach projektu „GreenFilmTourism”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „GreenFilmTourism”,współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Termin składania ofert do 3 grudnia 2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby/podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi z zakresu obsługi produktów finansowych Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości ARR S.A. na rzecz przedsiębiorców.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku- Białej ogłasza sprzedaż niskocennego wyposażenia po zlikwidowanym Hotelu BIT w Bielsku-Białej przy ul. 1 Dywizji Pancernej 45.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby/podmioty  do złożenia oferty cenowej na wykonanie Audytu Dostępności nieruchomości zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej przy ul. Cieszyńskiej 367 w Bielsku-Białej.  

Szczegóły zamówienia w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Termin składania ofert do 3 listopada 2021 do godz. 15.00

 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na realizację usługi tłumaczenia z języka polskiego na język słowacki w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 08.11.2021

 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na wykonanie logotypu projektu „Trzeci Wymiar Edukacji”

Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Termin składania ofert do 05.11.2021 do godz. 12.00

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na dostawę elementów 70 zestawów startowych Arduino  w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert 02.11.2021 do godz. 13.00

 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania strony internetowej wraz z interaktywną mapą i formularzem kontaktowym (będącymi integralnymi częściami strony) w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 29 października 2021 r.