Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju (EURADA) zrzesza około 130 agencji rozwoju z całej Unii Europejskiej. Członkami EURADY są organizacje z prawie wszystkich państw członkowskich UE a także krajów stowarzyszonych lub obiegających się o akcesję. EURADA organizuje cykliczne konferencje i seminaria oraz oferuje bogaty program specjalistycznych publikacji. Informuje swoich członków na bieżąco o sprawach związanych z rozwojem polityki UE i zapewnia najbardziej aktualne informacje na temat najważniejszych kwestii, takich jak przepisy dotyczące pomocy państwa. Na bieżąco informuje o nowych możliwościach finansowania projektów oraz nawiązywania kontaktów projektowych. EURADA lobbuje w Komisji Europejskiej na rzecz swoich członków i jest w tym zakresie wysoce skuteczną organizacją. Przez uczestnictwo w spotkaniach i grupach dyskusyjnych poszczególni członkowie EURADY uzyskują bezpośredni wpływ na politykę Komisji Europejskiej, oraz nawiązują własne kontakty z urzędnikami UE. EURADA gromadzi i upowszechnia na rzecz swoich członków dobre praktyki w zakresie rozwoju gospodarczego. EURADA ma silne powiązania międzynarodowe, w szczególności przez Międzynarodową Radę Rozwoju Gospodarczego (IEDC) w Stanach Zjednoczonych, ale także z sieciami rozwoju gospodarczego w Chinach, Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Bardzo wielu członków EURADY skorzystało z tych kontaktów i sieci powiązań, aby realizować swoje lokalne cele.

Miło nam poinformować iż w latach 2014-2017 Prezesem organizacji był Pan Stanisław Ginda, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej.