Anioły Biznesu (określani także jako Business Angels lub Angel Investors lub Informal Investors) to inwestorzy inwestujący najczęściej własne środki finansowe przeważnie w przedsięwzięcia w fazie rozpoczęcia działalności ("seed") i przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju ("startup").

Oprócz pieniędzy wnoszą swoje doświadczenie i często blisko współpracują z zarządzającymi projektem / przedsiębiorstwem. Dla Aniołów Biznesu inwestowanie jest często drugorzędną aktywnością zawodową lub życiową. Anioły Biznesu inwestują samodzielnie oraz z innymi Aniołami Biznesu. Swoje inwestycje realizują przeważnie bezpośrednio lub poprzez wehikuły finansowe czy quasi-fundusze (spółki zlokalizowane w kraju-siedziby przedsiębiorstwa lub kraju o uprzywilejowanym traktowaniu inwestorów, czyli tzw. raje podatkowe). Z tego powodu są określani także jako Inwestorzy Nieformalni (Informal Investors).

Ze względu na moment dokonania inwestycji (faza rozpoczęcia działalności, czyli faza zasiewu lub seed, oraz wczesna faza rozwoju, czyli startup) inwestycje Aniołów Biznesu stanowią część Venture Capital.

Przewaga Aniołów Biznesu nad innymi Inwestorami Venture Capital wynika głównie z tego, iż:

  • Koszty due diligence i negocjacji przy realizacji inwestycji przez Anioła Biznesu będzie zawsze niższy niż w przypadku Funduszu Venture Capital;
  • Monitoring inwestycji w wykonaniu Aniołów Biznesu jest o wiele bardziej efektywny i zazwyczaj mniej kosztowny w porównaniu do działań Funduszu Venture Capital;
  • Anioł Biznesu, ze względu na to, iż inwestuje własne pieniądze, jest bardzo elastycznym partnerem, ale i bardziej stanowczym;
  • Anioł Biznesu, ze względu na to, iż jest blisko zarządzających, może szybko reagować na błędne decyzje operacyjne;
  • Anioł Biznesu to zazwyczaj przedsiębiorca, a nie finansiści jak reprezentanci Funduszu Venture Capital.

Bardzo ważną rolę w rozwoju inwestycji realizowanych przez Anioły Biznesu są platformy informacyjno-doradcze (czyli Angel Investment Network albo Business Angel Network), które pełną rolę łączników pomiędzy przedsiębiorcą, poszukującym kapitału, a Aniołami Biznesu. Działają one pod różnymi nazwami, w różnych formach prawnych, np. spółki prywatne, fundacje czy organizacje typu not-for-profit. Podmioty te są finansowane poprzez opłaty wnoszone przez przedsiębiorców jak i inwestorów. /źródło: www.venture-capital.info.pl

W Bielsku-Białej funkcjonuje Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu, która powstała i jest zarządzana w ramach Spółki Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu –TECHNOBIT VENTURE Sp. z o.o. Jej celem jest:

  • ułatwienie inwestorom prywatnym dokonywania inwestycji w firmy z sektora MSP,
  • zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania dla firm zamierzających realizować innowacyjne projekty o charakterze inwestycyjnym,
  • prowadzenie wirtualnej platformy oraz modelu współpracy do kojarzenia Aniołów Biznesu z innowacyjnymi przedsiębiorcami poszukującymi źródeł finansowania,
  • propagowanie wiedzy i poszerzanie świadomości o korzyściach i usługach oferowanych przez Beskidzką Sieć Aniołów Biznesu poprzez działania informacyjne i edukacyjne.

Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu (BSAB) współpracuje z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, która zapewnia jej dostęp do projektów poszukujących kapitału na realizację. Projekty są prezentowane Aniołom Biznesu zrzeszonym w BSAB i w przypadku zadeklarowania zainteresowania określonym pomysłem, projekt jest przygotowywany wg wskazań i oczekiwań Anioła Biznesu. Następnie Anioł Biznesu dokonuje analizy przedinwestycyjnej i już bezpośrednio prowadzi negocjacje z projektodawcą.

Wszystkich poszukujących kapitału na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia zapraszamy do wypełnienia Generatora wniosku w zakładce „Zgłoś innowacyjny pomysł"