Budżet Partycypacyjny (PB) jako proces jest wielomiesięcznym działaniem, które wymaga starannego planowania i skoordynowanej implementacji

 

Budżet Partycypacyjny (PB) jako proces jest wielomiesięcznym działaniem, które wymaga starannego planowania i skoordynowanej implementacji. Nigdy nie wystarczy wyznaczenie jednej lub dwóch odpowiedzialnych osób, ponieważ efektywne PB angażuje wielu interesariuszy - jednostki miejski, liderów społeczności lokalnej, organizacje partnerskie, zróżnicowane grupy obywateli. Każda z zaangażowanych stron wymaga zindywidualizowanych strategii komunikacyjnych, w tym zróżnicowanych kanałów komunikacji i rozpowszechniania, narzędzi, stylów i samych treści. 

 

W ramach projektu "Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region" (EmPaci) wydano Communication and Dissemination Plan (CDP) Guidelines dla przedstawicieli gmin i specjalistów ds. komunikacji pracujących z gminami, aby pomóc w przygotowaniu kompleksowego procesu PB. Podczas gdy istnieje świadomość różnic społecznych, ekonomicznych, demograficznych, politycznych i kulturowych pomiędzy gminami, Wytyczne CDP podnoszą świadomość na temat kwestii komunikacji i rozpowszechniania istotnych dla wszystkich - zrozumienia skutecznych elementów procesu PB, odpowiednich koncepcji teoretycznych i praktycznych przykładów, które mogą pomóc w zrozumieniu ryzyka i możliwości. Wytyczne CDP wprowadzają czytelników do:

 • głównych kroków w planowaniu komunikacji i upowszechniania; 
 • oceny potrzeb obywatelskich oraz metod i narzędzi analizy interesariuszy;
 • szczególne aspekty, które należy rozważyć przy nawiązywaniu komunikacji z mniej aktywnymi grupami obywateli - młodzieżą, osobami starszymi i bezrobotnymi;
 • zasady projektowania kluczowych komunikatów, wizualizacji, wyboru narzędzi i kanałów komunikacji i upowszechniania;
 • główne bariery, które wpływają na powodzenie planowanych działań;
 • koordynacji, monitoringu i ewaluacji realizowanych działań komunikacyjnych i upowszechniających.

 

Chociaż Wytyczne są uniwersalne i mogą być stosowane w projektowaniu i wdrażaniu dostosowanych do potrzeb działań komunikacyjnych i upowszechniających, konkretne przykłady z doświadczeń partnerów EmPaci są wykorzystywane do podkreślenia różnorodności podejść i możliwych kreatywnych rozwiązań, które należy zastosować. Wszystkie podejścia do komunikacji i upowszechniania PB obejmują zarządzanie partnerstwem. Każda grupa docelowa wymaga szczególnej uwagi w zakresie komunikowania kroków i rezultatów PB, dlatego też szczegółowa uwaga, kreatywność i znaczące partnerstwo są kluczem do sukcesu PB.

 

Budżetowanie partycypacyjne jest procesem demokratycznego podejmowania decyzji, w którym zwykli ludzie biorą udział w przygotowywaniu i przyjmowaniu budżetu miejskiego lub publicznego. W BSR tylko kilka gmin zastosowało proces PB w sposób regularny. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia w rozwijaniu PB, proszę skontaktować się z krajowym lub najbliższym partnerem EmPaci

 

Śledź naszą stronę internetową www.empaci.eu,  aby dowiedzieć się więcej o projekcie i najnowszych wynikach lub kontach społecznościowych partnerów krajowych zaangażowanych w projekt.

 

 

Wytyczne dotyczące planu komunikacji i upowszechniania Budżetu Obywatelskiego

 

Budżet Partycypacyjny (PB) jako proces jest wielomiesięcznym działaniem, które wymaga starannego planowania i skoordynowanej implementacji. Nigdy nie wystarczy wyznaczenie jednej lub dwóch odpowiedzialnych osób, ponieważ efektywne PB angażuje wielu interesariuszy - jednostki miejski, liderów społeczności lokalnej, organizacje partnerskie, zróżnicowane grupy obywateli. Każda z zaangażowanych stron wymaga zindywidualizowanych strategii komunikacyjnych, w tym zróżnicowanych kanałów komunikacji i rozpowszechniania, narzędzi, stylów i samych treści. 

 

W ramach projektu "Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region" (EmPaci) wydano Communication and Dissemination Plan (CDP) Guidelines dla przedstawicieli gmin i specjalistów ds. komunikacji pracujących z gminami, aby pomóc w przygotowaniu kompleksowego procesu PB. Podczas gdy istnieje świadomość różnic społecznych, ekonomicznych, demograficznych, politycznych i kulturowych pomiędzy gminami, Wytyczne CDP podnoszą świadomość na temat kwestii komunikacji i rozpowszechniania istotnych dla wszystkich - zrozumienia skutecznych elementów procesu PB, odpowiednich koncepcji teoretycznych i praktycznych przykładów, które mogą pomóc w zrozumieniu ryzyka i możliwości. Wytyczne CDP wprowadzają czytelników do:

 • głównych kroków w planowaniu komunikacji i upowszechniania; 
 • oceny potrzeb obywatelskich oraz metod i narzędzi analizy interesariuszy;
 • szczególne aspekty, które należy rozważyć przy nawiązywaniu komunikacji z mniej aktywnymi grupami obywateli - młodzieżą, osobami starszymi i bezrobotnymi;
 • zasady projektowania kluczowych komunikatów, wizualizacji, wyboru narzędzi i kanałów komunikacji i upowszechniania;
 • główne bariery, które wpływają na powodzenie planowanych działań;
 • koordynacji, monitoringu i ewaluacji realizowanych działań komunikacyjnych i upowszechniających.

 

Chociaż Wytyczne są uniwersalne i mogą być stosowane w projektowaniu i wdrażaniu dostosowanych do potrzeb działań komunikacyjnych i upowszechniających, konkretne przykłady z doświadczeń partnerów EmPaci są wykorzystywane do podkreślenia różnorodności podejść i możliwych kreatywnych rozwiązań, które należy zastosować. Wszystkie podejścia do komunikacji i upowszechniania PB obejmują zarządzanie partnerstwem. Każda grupa docelowa wymaga szczególnej uwagi w zakresie komunikowania kroków i rezultatów PB, dlatego też szczegółowa uwaga, kreatywność i znaczące partnerstwo są kluczem do sukcesu PB.

 

Budżetowanie partycypacyjne jest procesem demokratycznego podejmowania decyzji, w którym zwykli ludzie biorą udział w przygotowywaniu i przyjmowaniu budżetu miejskiego lub publicznego. W BSR tylko kilka gmin zastosowało proces PB w sposób regularny. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia w rozwijaniu PB, proszę skontaktować się z krajowym lub najbliższym partnerem EmPaci

 

Śledź naszą stronę internetową www.empaci.eu,  aby dowiedzieć się więcej o projekcie i najnowszych wynikach lub kontach społecznościowych partnerów krajowych zaangażowanych w projekt.

 

Obrazek 5