W dniu 19 sierpnia 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia Projektu Innova-Fi. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (IZ RPO WSL 2014-2020). Z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, spotkanie odbywało się w formule on-line.

W ramach projektu Innova-Fi partnerzy działają na rzecz promowania innowacji w programowaniu Instrumentów Finansowych. Jednym z elementów realizacji projektu jest stworzenie broszur informacyjnych, w których każdy z partnerów przedstawi swój ciekawy przypadek implementacji IF czy to ze środków publicznych czy też prywatnych.

Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów Bielska-Białej oraz współpracy w zakresie wspólnych projektów - 2 czerwca - zawarło Miasto Bielsko-Biała z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Koordynatorem współpracy będzie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej. 

Serdecznie zapraszamy do konsultowania swoich projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsko-Biała 2021 z naszymi ekspertami.

Konsultacje odbywają się online po wcześniejszym umówieniu.

Sytuacja, z jaką wszyscy się dziś mierzymy nie ma sobie równych i dotychczas nie zetknęliśmy się ze zjawiskiem o tak fatalnym wpływie na gospodarkę, jak ta obecna spowodowana COVID-19. Dlatego ważna jest WSPÓŁPRACA LOKALNA.

Podkategorie